Gå til indhold

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

De sociale nævn behandlede i 2004 godt 34.000 klager over kommunale afgørelser på især det sociale og det beskæftigelsesmæssige område. Det svarer til en stigning på 10 pct. i forhold til 2003. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i nævnene var uændret i forhold til 2003. Det fremgår af ankestatistikken for de sociale nævn 2004.

Flere sager er afgjort, men sagsbehandlingstiden fastholdes

De to største lovområder er lov om aktiv socialpolitik og lov om social service med tilsammen 17.700 afsluttede sager. Det svarer til ca. halvdelen af de afgjorte sager i 2004.

Stigningen i antallet af afgørelser i de sociale nævn skyldes primært, at flere nævn i løbet af 2004 har nedbragt sagspukler. Udviklingen er derfor ikke udtryk for en tilsvarende stigning i antallet af klager i 2004.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for behandling af en ankesag i de sociale nævn var i 2004 99 dage, hvilket lever op til nævnenes samlede mål. Enkelte nævn har dog en sagsbehandlingstid betydeligt over gennemsnittet på 99 dage. Det skyldes blandt andet, at disse nævn har afviklet sagspukler i løbet af 2004.

Antallet af omgjorte og hjemviste sager i de sociale nævn udgjorde ca. en fjerdedel af det samlede antal afgjorte sager i 2004. Det er en mindre stigning i forhold til 2003, der skyldes en stigning i antallet af hjemvisninger. 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring