Gå til indhold

Ankestatistik for beskæftigelsesankenævn og sociale nævn 2007

Længere sagsbehandlingstid og færre afsluttede klagesager i de nyoprettede beskæftigelsesankenævn og de sociale nævn i 2007

I det første år efter strukturreformen fik de fem nye statsforvaltningerne færre klagersager samtidig med at sagsbehandlingstiden steg. I 2007 blev der således afsluttet 23.000 sager, hvilket var 17 procent færre end i 2006

Det viser statistikken over klagesager til de nye beskæftigelsesankenævn og de sociale nævn for 2007, som Ankestyrelsen offentliggør i dag.

Sagsbehandlingstiden steg fra 12,4 uger til 14,3 uger i gennemsnit

I 2007 var sagsbehandlingstiden i de nyoprettede beskæftigelsesankenævn og sociale nævn samlet set på 14,3 uger i gennemsnit, hvilket er 1,9 længere end i 2006. Sagsbehandlingstiden var længst i de nye beskæftigelsesankenævn på 15,1 uger i gennemsnit, mens den de sociale nævn i gennemsnit behandlede sagerne på 13,6 uger. I samme periode gennemløb statsforvaltningerne en række større administrative omlægninger.

29 procent af klagerne blev ændret eller hjemvist til kommunen

Det er en stigning på 3 procentpoint fra 2006. I 11 procent af sagerne ændrede nævnene afgørelsen, ofte så klageren fik medhold. 18 procent af sagerne blev hjemvist til kommunerne til ny sagsbehandling og afgørelse. Beskæftigelsesankenævnene omgjorde 31 procent af klagerne, og de sociale nævn omgjorde 27 procent af klagerne.

44 procent af klagerne afgøres på et nævnsmøde

Sager kan enten afgøres ved nævnsmødebehandling eller af formanden i de sager, hvor der ikke er tvivl om afgørelsen. 52 procent af afgørelserne i de nye beskæftigelsesankenævn og 37 procent i de sociale nævn blev afgjort på et nævnsmøde.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring