Gå til indhold

Anbringelsesguiden: Guide til Anbringelse uden samtykke - Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Hvornår kan et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet uden forælderens eller den unges samtykke? Hvad hvis barnets eller den unges forælder ikke ønsker, at der bliver indhentet oplysninger om forælderen og barnet eller den unge? Hvem må kommunen i øvrigt indhente oplysninger fra?

Sagsbehandlerne i familieafdelingerne og medlemmerne af børn og unge-udvalgene får nu hjælp fra Ankestyrelsen til at besvare disse og en række andre spørgsmål i sager om tvangsanbringelse uden for hjemmet.

Guide fra Ankestyrelsen med konkrete cases

Ankestyrelsen har udgivet en guide til kommunerne om styrelsens praksis i sager om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke. Guiden gengiver i anonymiseret form en række eksempler på vores afgørelser i børnesager.

Guiden er udarbejdet efter ønske fra social- og integrationsministeren og partierne bag anbringelsesreformen og satspuljemidlerne.

Guiden skal vejlede sagsbehandlere

Guidens formål er at vejlede de kommunale sagsbehandlere yderligere i det ofte vanskelige skøn om, hvorvidt der er grundlag for anbringelse uden samtykke.

Et andet formål er at redegøre for de muligheder, der er for at indhente nødvendige oplysninger om et barns eller en ungs forhold - med eller uden samtykke fra forælderen og fra barnet, der er fyldt 12 år.

Tekst og guide er ikke blevet opdateret efter overgangen til barnets lov den 1. januar 2024.


Hent publikationen

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring