Om tilsynet

Her kan du læse mere om det kommunale og regionale tilsyn.

Det kommunale tilsyn fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Det kan være forvaltnings- og offentlighedsloven, kommunestyrelses- og regionsloven og de uskrevne grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse. Grundsætningerne bliver også kaldt kommunalfuldmagtsreglerne.

Andre eksempler er kommunernes tilsyn på miljø- og planområdet og overholdelse af forskellig lovgivning på området for folkeskolen.

Sådan behandler tilsynet en sag

Du kan ikke klage over tilsynet

Du kan ikke klage til en anden myndighed, hvis tilsynet afviser at behandle din henvendelse. Det kan du heller ikke, hvis tilsynet udtaler, at kommunen eller regionen ikke har handlet ulovligt

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan vælge at behandle en af tilsynets sager, hvis sagen har principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter.

Hvis tilsynet har besluttet at bruge sanktioner over for en kommune eller en region, kan afgørelsen indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeriet af de personer, der har fået sanktionen.

Læs mere om reglerne for tilsynet

Sidst opdateret 07.04.2017