Gå til indhold

Afsnit 8: Børn og unges oplevelse af møder i udvalg og klageinstanser

Podcasten handler om Ankestyrelsens undersøgelse af, hvordan børn og unge oplever møder i børn og unge-udvalg, Ankestyrelsen og byretten. Undersøgelsen beskriver børnene og de unges oplevelse af møderne og fremhæver en række forhold, der har betydning for deres oplevelse. Derudover præsenterer undersøgelsen nogle forslag til, hvordan børn og unges oplevelse på møderne eventuelt kan forbedres. Forslagene kommer dels fra børnene og de unge selv og dels fra de interviewede fagpersoner. Podcasten er din genvej til hovedpointerne i undersøgelsen. Lyt og bliv klogere - eller bliv inspireret til at læse rapporten, der findes på Ankestyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret 19.11.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring