Gå til indhold

Afsnit 14: 'Det kan være svært for borgeren at følge og forstå den begrundelse, de får fra kommunen'

Podcasten tager udgangspunkt i Retssikkerhedsenhedens undersøgelse om kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet, der blandt andet viser, det kan være svært for den enkelte borger, at forstå begrundelsen for kommunens afgørelse.

Det kan være svært for borgeren at følge og forstå den begrundelse, de får fra kommunen

Podcasten tager udgangspunkt i Retssikkerhedsenhedens undersøgelse om kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet, der blandt andet viser, det kan være svært for den enkelte borger, at forstå begrundelsen for kommunens afgørelse.
Der kan være flere grunde til, at begrundelserne kan være komplicerede. En af hovedårsagerne er, at det simpelthen er en svær disciplin at skrive en afgørelse, der både er juridisk fyldestgørende og letlæselig. Denne og andre pointer kommer vi ind på i podcasten, der også indeholder nogle forslag til, hvad kommunerne kan gøre for at forbedre begrundelserne.

Podcasten er den tredje af 3 podcasts, der fremhæver vigtige pointer i Retssikkerhedsenhedens undersøgelse om kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet.

Ankestyrelsen eksperimenterer med podcasts som kommunikationsform og håber herigennem at komme ud til en større målgruppe med samfundsrelevant viden fra undersøgelser og rapporter.

I podcasten nævnes Ankestyrelsens elæringstilbud. Tilbuddene kan findes på Ankestyrelsens kursusplatform.

Sidst opdateret 05.09.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring