Indberetning - anbringelser af børn og unge

Vejledning om indberetning til Danmarks Statistiks anbringelsesstatistik

Kommunale afgørelser

Kommunerne skal løbende og inden for fire uger indberette afgørelser og sagshændelser i forhold til børn og unge, som anbringes eller er anbragt uden for hjemmet. 

Indberetningsskemaer (kopier)
Kopi af skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige, 2013 (pdf)
Kopi af skema 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17-årige, 2013 (pdf) 
Kopi af skema 3. Døgnophold i efterværn, 18-22-årige, 2013 (pdf) 

Kopi af skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige, 2014 - 2015 (pdf)

Kopi af skema 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17-årige, 2014 - 2015 (pdf)

Kopi af skema 3. Døgnophold i efterværn, 18-22-årige, 2014 - 2015 (pdf)

 Vejledninger

Vejledning til spørgsmål i skema 1. Oprettelse af sag (pdf)  
Vejledning til spørgsmål i skema 2. Opfølgning og andre sagshændelser (pdf)
Vejledning til spørgsmål i skema 3. Døgnophold i efterværn (pdf)

Pjecer
Sådan indberetter du til anbringelsesstatistikken (pdf)

Indberetningspligten til Danmarks Statistik omfatter sager om socialt udsatte børn og unge, der er besluttet anbragt uden for hjemmet, eller som af andre årsager har fået døgnophold i anbringelsesstedet.

Afgørelser om forebyggende foranstaltninger skal som hidtil indberettes til Danmarks Statistik én gang om året.

Ankestyrelsens afgørelser
Der registreres tillige Ankestyrelsens, byretternes og Landsrettens afgørelser.

Specifik vejledning og materiale
Læs ofte stillede spørgsmål til anbringelsesstatistikken 

Statistik om anbringelser
Sammensæt selv tal fra anbringelsesstatistikken i vores database Tal fra Ankestyrelsen 

Ændring af /glemt adgangskode?

Den generelle adgangskode kan ændres/oplyses ved henvendelse til Danmarks Statistik.

Flere spørgsmål?

Har du spørgsmål om indberetningen, så kontakt Danmarks Statistik på eller tlf.: 39 17 31 37


Sidst opdateret 25.04.2017