Vejledning til førtidspensionsstatistikken

Information om indberetning til førtidspensionsstatistikken

På grund af den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013, vil der for afgørelser truffet i 2013 være 2 indberetningsskemaer:

Skemaet for gammel ordning anvendes, hvis kommunen før d. 1. januar 2013 har truffet afgørelse om, at sagen skal behandles som en førtidspensionssag. Alle andre sager skal indberettes i skemaet for ny ordning.

Der er desuden stadig mulighed for at indberette afgørelser truffet i 2012.

Afgørelser der skal indberettes:

  • Nytilkendelse, frakendelse eller afslag om førtidspension 
  • Genoptagelse af en sag til ny vurdering, jf. § 20, stk. 1, 2. pkt 
  • Genoptagelsessager, som følge af praksisændring, domstolsafgørelse eller lignende. 
  • Remonstrationssager, hvis der træffes en anden afgørelse, som ændrer den tidligere afgørelse. 

Sager påbegyndt i 2011, men afgjort i 2012, skal indberettes i 2012 skema


Vejledninger:


Lister/fortegnelser:

Skemaer (kopier):

Læs generel brugervejledning til indberetninger

Se svar på ofte stillede spørgsmål til indberetninger

Specifik vejledning og materiale

Se materiale fra Ankestyrelsen, som kan være en fordel at have tilgængeligt, mens du indberetter

Sikkerhed
Læs vores privatlivspolitik på hjemmesiden

Flere spørgsmål?
Henvend dig gerne til de ansvarlige på den pågældende undersøgelse; skriv til ast@ast.dk, så sender vi mailen videre til de rette personer eller ring på 33 41 12 00.

Adgangskode og kontakt
Har du glemt din adgangskode (password) eller skal du oprettes som bruger, så kontakt din lokale administrator eller kontaktperson.
Har du spørgsmål om indberetningen, så kontakt Ankestyrelsen på eller tlf. 33411200.

Ændring af adgangskode
Den generelle adgangskode kan ændres på anfordring. Henvendelse til Ankestyrelsen

Ønsker du at ændre din egen lokalt tildelte adgangskode, så klik her.

Sidst opdateret 13.03.2017