Hvad er Tal fra Ankestyrelsen?

Velkommen til Tal fra Ankestyrelsen

Tal fra Ankestyrelsen indeholder en række statistiske oplysninger inden for velfærdsområdet.

Du kan bruge tallene på flere forskellige måder:

  • Sammensætte oplysninger efter eget valg 
  • Udtrække og gemme større tabeller 
  • Få oplysningerne vist grafisk
Ankestatistik fra de tidligere beskæftigelsesankenævn og de tidligere sociale nævn

Statistikken belyser afgørelser i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn i Statsforvaltningerne. Du kan se antallet af afsluttede klagesager fordelt på afgørelsestype, lovområde, geografi samt på omgørelsesprocent, gennemsnitlig sagsbehandlingstid og afgjorte sager pr. 10.000 indbyggere.

Bemærk, at statistikken ikke opdateres. 

Nyere tal på området finder du under klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 

Klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 

Statistikken handler om kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Du kan se antallet af afsluttede klagesager fordelt på afgørelsestype, lovområde og kommune.

Arbejdsskadestatistikken

Her er en oversigt over, hvor mange klagesager Ankestyrelsen har afgjort om arbejdsskader. Afgørelserne kan fordeles på branche, skadestype, afgørelsestype, køn, alder og diagnose. Du kan også se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Førtidspensionsstatistikken

Her er oplysninger om tilkendelser og afslag på førtidspensionsområdet. Du kan fordele afgørelserne om førtidspension efter geograf, tid, alder og køn. Tallene indeholder også oplysninger om førtidspensionisternes diagnoser, tidligere forsørgelsesgrundlag og uddannelsesbaggrund.

Opdateres ikke, da STAR nu har ansvaret for statistikken.

Kildeangivelse

Husk at angive Tal fra Ankestyrelsen, som kilde, hvis du bruger informationer eller grafik herfra.

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 20/07 2017

Sidst opdateret 20/07 2017

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring