Alle offentliggjorte statistikker

Her kan du se og downloade alle de samlede statistikker, vi har udsendt siden 2004.

Sammensæt selv tal og statistikker

Du kan også selv sammensætte tal og statistikker om velfærdsområdet ved at søge i databasen:

Tal fra Ankestyrelsen

Mange af tallene og statistikkerne kan sammensættes efter, om du vil følge udviklingen inden for de enkelte kommuner, regioner, afgørelsestyper og viden om de berørte borgere såsom alder, køn, baggrund mv.

Sidst opdateret 02.03.2016