Monitorering og dialog med kommunerne

Det er en vigtig del af Ankestyrelsens mission, at vi bidrager til at styrke den kommunale sagsbehandling og koordinerer kommunernes praksis. Det gør vi med vores behandling af klagesager og afgørelser i principsager, som kommunerne løbende bliver informeret om. Men praksiskoordineringen omfatter meget mere.

Opfølgning på sagsudvikling

Ankestyrelsen følger via sagsbehandlingen og sagsstatistik, om der i forhold til de enkelte kommuner eller i forhold til bestemte områder er forhold, som man bør være opmærksomme på.

Kommunerne vil fra 2014 halvårligt modtage statistik for udfaldet af afgjorte sager i Ankestyrelsen.

Praksisundersøgelser og møder med kommunerne

Ankestyrelsen gennemfører herudover praksisundersøgelser og andre undersøgelser af den kommunale sagsbehandling.

Ankestyrelsen gennemfører 5-7 praksisundersøgelser hvert år, hvor vi indhenter personsager fra tilfældigt udvalgte kommuner. Ankestyrelsen gennemgår sagerne og foretager en vurdering af, om lovgivningen er overholdt og de udfordringer, der eventuelt kan være i sagsbehandlingen.

Praksisundersøgelsen sammenfattes i en rapport, der sendes til de deltagende kommuner. De deltagende kommuner er forpligtet til at forelægge denne rapport for deres kommunalbestyrelse. Forpligtigelsen skal være med til at sikre politisk fokus og ansvar. for sagsbehandlingen i kommunerne.

Som led i praksisundersøgelserne afholdes der møder med de deltagende kommuner, og undersøgelserne bliver i nogle tilfælde suppleret med anden undervisning eller vejledninger.

Emnerne for praksisundersøgelserne vælges af Ankestyrelsen efter dialog med Børne- Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og det Det Rådgivende Praksisudvalg.

Sidst opdateret 06.01.2017