Forstå statistikken

Ankestatistikken viser antallet af klager over kommunernes og Udbetaling Danmarks afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Ankestatistikken viser antallet af verserende sager og antallet af afgjorte sager. Sagerne kan opdeles på kommuner og på en lang række lovområder.

Ankestyrelsens afgørelser

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i:

  1.  afvisning/bortfald, 
  2.  hjemvisning, 
  3.  ændring eller 
  4.  stadfæstelse.

Afvisning/bortfald
Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Der er tale om bortfald, hvis klageren beslutter sig for at opgive klagen eller klagen af anden grund bortfalder.

Hjemvist
Ved en hjemvisning bliver sagen sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der mangler yderligere oplysninger, eller der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen.

Ved hjemvisning skal kommunen træffe en ny afgørelse.  Kommunen kan godt nå frem til samme afgørelse som i første omgang, når de nye oplysninger er indhentet. Der kan også være tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Også her kan kommunen nå frem til samme afgørelse som i første omgang, når fejlen er rettet. En hjemvist sag ender således ikke nødvendigvis med et ændret resultat for borgeren.

Ændring
Ankestyrelsen kan ændre en kommunens afgørelse.

Stadfæstet
Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Sidst opdateret 18.12.2014