Velfærdsundersøgelse

2015 Integration, Frivilligt socialt arbejde

Ankestyrelsens undersøgelse af evaluering af Overgrebspakken

2014 Adoption, Frivilligt socialt arbejde

Det danske adoptionssystem set med brugernes øjne

2014 Integration, Frivilligt socialt arbejde

Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner

2011 Frivilligt socialt arbejde

Eget værelse som anbringelsesform

2011 Frivilligt socialt arbejde

Brugerundersøgelse om arbejdsskadesager

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk