Gå til indhold

Ti børn om dagen blev i 2006 anbragt - Anbringelsesstatistik 2006

I 2006 blev der truffet 3.573 afgørelser i kommunerne om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. De fleste afgørelser blev truffet som frivillige anbringelser. 3.660 børn og unge flyttede i 2006 til anbringelsesstedet, hvilket svarer til 10 om dagen. 

På baggrund af kommunernes indberetninger er det opgjort, at 14.275 børn og unge ved udgangen af 2006 var anbragt uden for hjemmet. 

Det viser Børn og unge anbragt uden for hjemmet, årsstatistik 2006, som Ankestyrelsen har udarbejdet på baggrund af indberetninger fra kommunerne. 

Ofte problemer hos forældrene, som er årsag til anbringelsen

Årsstatistikken viser også, at i mere end 9 ud af 10 tilfælde var problemer hos forældrene eller i familien medvirkende årsag til afgørelsen om anbringelse. 

I 14 procent af afgørelserne var der tale om nedsat fysisk eller fysisk funktionsevne hos barnet/den unge.

Kombiner selv oplysningerne

En del af oplysningerne i årsstatistikken vil være at finde på Ankestyrelsens Dataportal. 

Her kan oplysningerne kombineres efter eget valg - f.eks. fordeles på kommuner, efter køn og alder. 

Tal fra Ankestyrelsen vil løbende blive opdateret med nye tabeller og kvartalstal.

Link til Tal fra Ankestyrelsen


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring