Gå til indhold

Støtte til køb af bil mv. (§ 99): Årsstatistik 2006

Ankestyrelsen udgiver hvert år den kommenterede statistik Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 99): Årsstatistik, der belyser forskellige aspekter af årets afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens § 99.

Stigning på 8 procent

Statistikken viser, at antallet af afgørelser er steget fra 5.772 i 2005 til 6.225 i 2006, svarende til en stigning på 8 procent.

Statistikken viser ligeledes, at en samlede sagsbehandlingstid i 2006 varierede fra godt 7 måneder i det tidligere Vestsjællands Amt til dobbelt så lang ventetid, hvis ansøgerne boede i det tidligere Københavns Amt.

30 pct. måtte vente over et år på en afgørelse

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været stigende siden 2001. I 2006 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 10,2 måneder på landsplan.

I 30 procent af afgørelserne måtte ansøgerne vente over et år på en afgørelse. 

Antallet af afgørelser er steget med 8 procent fra 2005 til 2006, og de er behandlet efter servicelovens daværende § 99.

Gennemsnitalderen er 53 år på førstegangs ansøgere

Diagnoserne hos dem, som i 2006 for første gang modtager støtte var oftest sygdomme i bevægeapparatet og nervesygdomme.

Gennemsnitsalderen var 53 år, og der var lige mange kvinder og mænd.

Overgået til kommunerne

I forbindelse med kommunalreformen fra 1. januar 2007 er det nu kommunerne, der skal behandle ansøgninger om bilstøtte til personer med handicap.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring