Støtte til køb af bil mv. (§ 99): Årsstatistik 2006

Ankestyrelsen udgiver hvert år den kommenterede statistik Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 99): Årsstatistik, der belyser forskellige aspekter af årets afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens § 99.

Stigning på 8 procent

Statistikken viser, at antallet af afgørelser er steget fra 5.772 i 2005 til 6.225 i 2006, svarende til en stigning på 8 procent.

Statistikken viser ligeledes, at en samlede sagsbehandlingstid i 2006 varierede fra godt 7 måneder i det tidligere Vestsjællands Amt til dobbelt så lang ventetid, hvis ansøgerne boede i det tidligere Københavns Amt.

30 pct. måtte vente over et år på en afgørelse

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været stigende siden 2001. I 2006 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 10,2 måneder på landsplan.

I 30 procent af afgørelserne måtte ansøgerne vente over et år på en afgørelse. 

Antallet af afgørelser er steget med 8 procent fra 2005 til 2006, og de er behandlet efter servicelovens daværende § 99.

Gennemsnitalderen er 53 år på førstegangs ansøgere

Diagnoserne hos dem, som i 2006 for første gang modtager støtte var oftest sygdomme i bevægeapparatet og nervesygdomme.

Gennemsnitsalderen var 53 år, og der var lige mange kvinder og mænd.

Overgået til kommunerne

I forbindelse med kommunalreformen fra 1. januar 2007 er det nu kommunerne, der skal behandle ansøgninger om bilstøtte til personer med handicap.


Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring