Evaluering af tværfaglige møder

Rambøll Management Consulting er blevet bedt om at foretage en evaluering af implementerin-gen og effekten af de tværfaglige samværsmøder i højkonfliktsager i de fem statsforvaltninger.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 01/06 2017

Sidst opdateret 01/06 2017

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring