Evaluering af tværfaglige møder

Rambøll Management Consulting er blevet bedt om at foretage en evaluering af implementerin-gen og effekten af de tværfaglige samværsmøder i højkonfliktsager i de fem statsforvaltninger.
Sidst opdateret 01.06.2017