Gå til indhold

Nyt idé-katalog om børnepolitikker fra Ankestyrelsen

Ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne har udarbejdet børnepolitikker, som fokuserer på en sammenhængende og tidlig indsats over for udsatte børn og unge. Undersøgelsen viser også, at kommunerne har mange gode idéer til tværfagligt samarbejde og konkrete indsatser. 

Alle kommunerne skal i dag have en børnepolitik. Formålet er at sikre en sammenhængende indsats over for de børn, som i større eller mindre grad har brug for særlig hjælp og støtte. 

God inspiration til at hjælpe udsatte børn og unge

Ankestyrelsens undersøgelse viser, at kommunernes børnepolitikker har mange bud på forskellige indsatser - eksempelvis hvordan forældrene og barnet skal inddrages løbende. Ankechefen for Ankestyrelsens børnekontor er glad for, at kommunerne er godt på vej med børnepolitikkerne: 

"Undersøgelsen viser, at kommunerne har taget tanken om en samlet børnepolitik til sig. Kommunerne har tydeligvis meget fokus på at opbygge og fastholde en god tværfaglig og tidlig indsats i forhold til udsatte børn og unge", siger ankechef Henrik Horster. 

Han opfordrer til, at kommunerne lader sig inspirere af hinanden og bruger undersøgelsens idé-katalog, så én kommunes gode initiativer kan brede sig til andre kommuner. Initiativerne dækker over forskellige niveauer, og strækker sig fra at nedsætte elevmæglere til organisatorisk at forene almen og specialområdet. Flere kommuner har blandt andet prioriteret sagsbehandlernes fysiske tilstedeværelse på kommunens folkeskoler. 

Varierende fokus i kommunernes børnepolitik og standarder

Kommunerne kan hente inspiration til det indholdsmæssige fokus i børnepolitikken og standarderne i vejledningen til Serviceloven. Her viser undersøgelsen, at kommunerne i forskelligt omfang har indarbejdet de særlige områder, som vejledningen foreslår. 

Eksempelvis har næsten alle kommuner retningslinjer til sagsbehandlerne for at følge op på underretninger om overgreb og omsorgssvigt. Til gengæld har knap halvdelen af kommunerne retningslinjer til frontlinjemedarbejderne på samme område. 

Samtidig viser undersøgelsen, at børnepolitikken og standarderne lever op til lovgivningens formelle krav om udarbejdelse, politisk vedtagelse og offentliggørelse. 

Målopfølgning er uvant for sagsbehandlerne

Undersøgelsen ser ikke kun på den konkrete indsats over for børnene, men belyser også kravene til målopfølgning og dokumentation for indsatsen. Selvom flere kommuner har opstillet mål for indsatserne, giver de samtidig udtryk for, at opfølgning på målene er en udfordring. 

Kommunerne peger selv på, at målopfølgning er uvant i deres kultur. De efterlyser desuden redskaber og systemer til styring og opfølgning.

Lovkrav om sammenhængende børnepolitik (SEL, § 19, stk. 2)

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik for at sikre sammenhængen mellem det generelle arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring