Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 december 2008

I dette nummer kan du blandt andet læse artikler om:

Ankestyrelsen siger du!

Fra begyndelsen af 2009 siger vi du i breve og afgørelser.

Vi mener, at tiltaleformen De skaber en distance til vores borgere og samarbejdspartnere, som ikke er nødvendig, for at vi kan forklare vores afgørelser.

Ny beregning af klagefrist

Ankestyrelsen ændrer praksis for beregning af klagefrist, det vil sige om en klage er rettidig. Fra den 1. januar 2009 antager vi, at en afgørelse fra en underinstans er kommet frem til adressaten 2 dage efter afsendelsen.

Populær guide til kommunerne om anbringelser

Ankestyrelsen har udgivet en guide til kommunerne om styrelsens praksis i sager om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke. Guiden gengiver i anonymiseret form en række eksempler på styrelsens afgørelser i børnesager. Guiden er allerede nu bestilt af mange kommuner.

Lægefaglig praksiskoordinering

På arbejdsskadeområdet holder vi møder med styrelsens lægekonsulenter 3-4 gange om året. Møderne øger samspillet mellem medicin og jura og mellem sagsbehandler og lægekonsulent om f.eks. små rygmén

Ny håndbog om forebyggende hjemmebesøg

I dag skal alle ældre, der er fyldt 75 år have tilbudt mindst to forebyggende hjemmebesøg om året.

Til inspiration for kommunerne har Ankestyrelsen på vegne af Velfærdsministeriet udgivet en håndbog, som skal udvikle og forbedre kvaliteten af hjemmebesøgene.

Se hele indholdsfortegnelsen i Nyt fra Ankestyrelsen

  • Ankestyrelsen siger du 
  • Ny beregning af klagefrist 
  • Små rygmén 
  • Guide om anbringelser uden samtykke 
  • Sådan forbedrer du den forebyggende indsats over for ældre. 
  • Praksisundersøgelse om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 
  • Tendenser i afgørelser efter serviceloven

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring