Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 september 2009

I dette nummer kan du blandt andet læse artikler om:

Anbringelser af børn og unge

Ankestyrelsen har set på tendenserne i udviklingen. Læs også om vores Praksisundersøgelse om ophør af anbringelsen ved det 18. år, og det efterfølgende dialogmøde med kommunerne.

Tendenser på beskæftigelsesområdet

  • Sygedagpenge

Ankestyrelsen har gennemgået beskæftigelsesankenævnenes praksis om forlængelse af sygedagpenge for personer, der er omfattet af varighedsbegrænsningen. Vi har samtidigt undersøgt, om kommunen 2 uger før standsning af udbetaling af sygedagpenge tager stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs artiklen Praksisundersøgelse om sygedagpengelovens § 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens § 7a.

  • Læs også om praksisundersøgelsen om fleksjob, og artiklerne om henholdsvis tendenser i afgørelser efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Genoptagelse på ulovbestemt grundlag

Læs om Principafgørelse 131-09, hvor Ankestyrelsen har taget stilling til spørgsmålet om genoptagelse på ulovbestemt grundlag i en arbejdsskadesag. Der var anmodet om genoptagelse af spørgsmålet om godtgørelse for varigt mén.

Ankestyrelsens kompetenceprofiler

Hvad skal man kunne som medarbejder i Ankestyrelsen? Vi har identificeret 8 jobfunktioner med hver sin kompetenceprofil. Med kompetenceprofilerne har Ankestyrelsen et godt grundlag for løbende at sikre, at medarbejdernes kompetenceudvikling sker med afsæt i virksomhedsgrundlaget og i de behov for kompetenceudvikling dette indebærer.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring