Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 juni 2008

I dette nummer kan du blandt andet læse artikler om:

Dokumentation er god omsorg for borgerne!

I Nyt fra Ankestyrelsen udtaler Ankestyrelsens nye styrelseschef Thorkil Juul at: "der hos kommunerne bør være mere sans for, at omsorg for borgerne også består i, at en eventuel ny sagsbehandler kan få et godt grundlag for at tage sig af borgeren. Sagsbehandleren kan meget vel have gjort det rigtige, men andre kan ikke se det, hvis det ikke er synligt i sagen".

Se det fra borgerens side

Thorkil Juul indleder Nyt fra Ankestyrelsen med at slå et slag for, at dokumentation er vigtig i den daglige kommunale sagsbehandling, for "set fra borgerens side er det ikke særligt tilfredsstillende at skulle fremskaffe oplysninger, som man allerede en gang tidligere er kommet med, eller at få tilbud, som allerede tidligere har vist sig uegnede".

Resultater af stikprøver hos kommunerne

Sommerudgaven af Nyt fra Ankestyrelsen indeholder desuden blandt andet gennemgang af resultaterne af 4 praksisundersøgelser, som er stikprøver af den kommunale sagsbehandling på velfærdsområdet. Emnerne er: matchkategorisering, sygedagpenge, hjælp efter integrationsloven og tillæg til pensionister.

Se hele indholdsfortegnelsen i Nyt fra Ankestyrelsen

  • Dokumentation i sagsbehandlingen er omsorg for borgeren 
  • Praksisundersøgelse om kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp 
  • Praksisundersøgelse om bortfald af sygedagpenge 
  • Praksisundersøgelse om bevilling af hjælp i særlige tilfælde efter integrationslovens § 35,§ 36 og/eller § 39 
  • Praksisundersøgelse om bevilling af personligt tillæg til folkepensionister efter pensionslovens § 14, stk. 1 
  • Supplerende pensionsydelse (ældrecheck) og formue - Principafgørelse P-7-08 
  • Tendenser i afgørelser om boligstøtte
  • Tendenser i afgørelser efter serviceloven

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring