Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 juni 2009

I dette nummer kan du blandt andet læse artikler om:

Ankestyrelsen i balance

Ankestyrelsens årsberetning for 2008 udkom i maj måned med et særligt tema om ankemøder. 

Dialog med kommunerne efter praksisundersøgelse om fleksjob

Ankestyrelsen har undersøgt den kommunale praksis på fleksjobområdet. Medarbejdere fra Ankestyrelsen og fra de kommuner, som har medvirket i undersøgelsen, har holdt møde og talt om undersøgelsens resultater og anbefalinger.

Et nyt nævn tager form

Den 1. august 2009 sammenlægges Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. I praksis betyder det, at de sager, som tidligere blev behandlet i de to nævn, pr. 1. august vil blive behandlet og afgjort i en og samme instans: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Tag signalerne alvorligt!

Ankestyrelsen har igangsat en kampagne om muligheden for at underrette om børn, der mistrives. Kampagnen kører indtil medio oktober 2009 og er bevilget via Folketinget over satspuljen. Kampagnen er allerede en stor succes.

Genoptagelse af arbejdsskadesager

Højesteret har den 22. april 2009 afsagt en dom, der ændrer praksis for, hvornår en arbejdsskadesag skal genoptages inden for 5 år fra første afgørelse. Dommen betyder, at myndighederne skal genoptage et stort antal arbejdsskadesager, hvis de berørte personer ønsker det.

Interne vejledninger om forvaltningsret

Ankestyrelsen offentliggør nu vores "Forvaltningsretsinfoer" på www.ast.dk

Se hele indholdsfortegnelsen i Nyt fra Ankestyrelsen
Et nyt nævn tager form

 • Ankestyrelsen i balance 
 • Beslutningsgrundlag på ankemøder 
 • Interne vejledninger om forvaltningsret 
 • Tag signalerne alvorligt!
 • Ny praksis om ophævet forældelsesregel 
 • Genoptagelse af arbejdsskadesager 
 • Dialog efter praksisundersøgelse om fleksjob 
 • Nye afgørelser om 300-timers reglen 
 • Boligstøtte og opgørelse af formue 
 • 3-hjulede el-scootere 
 • Udgifter til diætkost - nødvendige merudgifter? 
 • Tendenser i afgørelser efter serviceloven

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring