Gå til indhold

Hver nat sover 2.000 personer på forsorgshjem eller herberg

I 2007 var der hver nat indskrevet 2.000 personer på et af landets 64 forsorgshjem eller herberg. Det svarer til antallet af pladser. I løbet af 2007 benyttede knapt 7.000 personer sig af et forsorgshjem eller herberg i kortere eller længere tid. Det er uændret i forhold til året før. 

Det viser Ankestyrelsens opgørelse over brugere af forsorgshjem og herberger for 2007.

600 havde ophold hele året

Hvert ophold på forsorgshjem eller herberg var i gennemsnit 47 døgn. 36 procent af opholdene var på ét døgn og 14 procent var på mere end 120 døgn. 

Den enkelte bruger kan have flere ophold i løbet af året. Hver bruger havde i gennemsnit 2½ ophold af kortere eller længere varighed. Det betyder, at brugerene opholdte sig i gennemsnit 111 døgn i alt på et forsorgshjem eller herberg i 2007. 612 personer, svarende til ni procent, var på et hjem hele året. Syv procent havde ophold et enkelt døgn.

Flest mænd

Tre ud af fire brugere var mænd. Mænd mellem 30 og 60 år og kvinder mellem 20 og 50 år var i 2007 overrepræsenteret på forsorgshjemmene og herbergerne set i forhold til befolkningen. Kvinder var således lidt yngre end mændene i gennemsnit.

15 procent af brugerene i 2007 havde ikke-vestlig baggrund.

 

§ 110 boformer
Efter Servicelovens § 110 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer. Det gælder personer som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Denne opgave udføres af de såkaldte § 110-boformer (forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater).


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring