Forside » Publikationer » Forældremyndighed Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Betænkning nr. 1467 afgivet af Haag 96-udvalget

Forældremyndighed Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Betænkning nr. 1467 afgivet af Haag 96-udvalget

Gennemførelse af Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn
Sidst opdateret 07.03.2014