Forside » Publikationer » Forældremyndighed Forsøgsprojekt om øget samarbejde mellem kommune og statsamt i sociale og familieretlige sager. Rapport

Forældremyndighed Forsøgsprojekt om øget samarbejde mellem kommune og statsamt i sociale og familieretlige sager. Rapport

Projektet skulle så vidt muligt afdække, hvilke barrierer af såvel praktisk som retlig karakter et øget samarbejde kan støde mod, når hensynet til barnets bedste skal varetages. Det skulle herunder vurderes, om et sådant samarbejde i konkrete sager kan give habilitetsproblemer.
Sidst opdateret 07.03.2014