Gå til indhold

Årsrapport 2008

Klagenævn i kamp for hurtigere sagsbehandling

2.3.09 561 danskere var ikke tilfredse med kommunens afgørelse i sager om specialundervisning, så de valgte at klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning sidste år. Det er en stigning på 46 procent i forhold til 2007, vi-ser klagenævnets årsrapport for 2008, der netop er offentliggjort.

Nu skal en fordobling af medarbejderne i Klagenævnet for vidtgående specialundervisning og en ny målrettet vejledning til kommunerne bremse en stigning i sagsbehandlingstiden.

Formanden for klagenævnet, landsdommer Lis Sejr siger:

”Vi kender ikke den mere præcise årsag til stigningen i antallet af klagesager, men vi arbejder på højtryk for at få dem afgjort. Jeg er tilfreds med, at der nu er tilført ekstra ressourcer til nævnets sekretariat. Fire og en halv måned er alt for lang tid at vente på en afgørelse. Et lyspunkt er dog, at vi samtidig kan se en klar forbedring af kommunernes overholdelse af de formelle regler i forbindelse med behandlingen af sagerne. På sigt håber jeg, at det vil føre til færre sager i nævnet.”

Klagenævnet afsluttede 392 sager i 2008. Langt hovedparten af sagerne vedrører folkeskolen og den hyppigste klageårsag er ”afslag på støtte i den overvejende del af undervisningstiden”.

Antallet af klager steg betydeligt sidste år og er steget igen i år. En del af stigningen skyldes, at klagenævnet nu også tager sig af klager over ungdomsuddannelserne for unge med særlige behov og klager over specialundervisning for voksne. Herfra kom henholdsvis 44 og 37 klager i 2008. Herudover blev antallet af klageberettigede fordoblet i forbindelse med kommunalreformen, der trådte i kraft i 2007.

Stigningen i antallet af sager har i løbet af 2008 ført til længere sagsbehandlingstid. I 2008 tog det i gennemsnit 135 dage eller 4,5 måneder at færdigbehandle en klagesag.

Derfor er bemandingen af klagenævnets sekretariat netop blevet fordoblet i forhold til 2007, og der er udarbejdet en ny vejledning som hjælp til kommunerne ved behandlingen af specialundervisningssager. Klagenævnet forventer, at de ekstra ressourcer og vejledningen kan medvirke til at sænke sagsbehandlingstiden. Målet er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 2-3 måneder.

Årsrapporten viser i øvrigt, at antallet af sager på folkeskoleområdet, hvor kommunerne bliver underkendt af klagenævnet, er faldet fra 67 % i 2007 til 43 % i 2008.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Jacob Hess, tlf.nr. 33 92 61 94/mobil nr. 21 60 99 09 eller mailadresse Jacob.Hess@skolestyrelsen.dk eller kommunikationsrådgiver Hanne B. Jørgensen, tlf.nr. 33 92 61 71/mobil nr. 28 74 72 45 eller mailadresse
hanne.b.joergensen@skolestyrelsen.dk.


Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring