Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 6/2001

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Påbud om egnede stilladser med mulighed for hensigtsmæssige arbejdsstillinger på byggeplads
  • Sag nr. 2 Tiltrædelse af afgørelse om, at tandlæger ikke kan anses som arbejdsledere for klinikassistenter alene i kraft af deres stilling, og derfor har valgret og er valgbare som sikkerhedsrepræsentanter
  • Sag nr. 3 Ændring af afgørelse om klageberettigelse
  • Sag nr. 4 Tiltrædelse af afgørelse om klageberettigelse, men med en ændret begrundelse
  • Sag nr. 5 Tiltrædelse af valg af reaktionsformen påbud til en rengøringsvirksomhed, men kritik af manglende høring

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring