Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 4/2009

Lov om arbejdsmiljø – Lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø

 • Sag nr. 1 Påbud om toilet til ansatte beskæftiget med pasning af kvæg
 • Sag nr. 2 Afgørelse om at militærtjeneste ikke er omfattet af hviletidsreglerne
 • Sag nr. 3 Skoleelever må svejse som en del af undervisningen, hvis arbejdet i øvrigt er forsvarligt, herunder opfylder krav om bl.a. ventilation, og at eleverne har gennemført svejsekursus
 • Sag nr. 4 Hjemvisning af sag vedrørende psykisk arbejdsmiljø ved arbejde for menighedsråd/kirke
 • Sag nr. 5 Nævnet forkortede fristen for efterkommelse af påbud, og fandt det kritisabelt at Arbejdstilsynet ikke havde hørt de ansatte forud for en fristforlængelse
 • Sag nr. 6 Hjemvisning af sag om forsvarlige adgangsveje på en byggeplads på grund af mangel på oplysning om virksomheden havde ansatte på stedet
 • Sag nr. 7 Hjemvisning af påbud om at sikre de akustiske forhold da Arbejdstilsynet ikke havde vurderet en eksisterende akustikregulering
 • Sag nr. 8 Krav til projektering af arbejde med nedtagning af loftsplader, men hjemvisning af projektering af arbejde i krybekældre
 • Sag nr. 9 Krav om stole i voksenhøjde til de ansatte i en daginstitution
 • Sag nr. 10 Overskridelse af lovens fastsatte klagefrist gav anledning til kritik af Arbejdstilsynet, da tilsynet ved en fejl havde givet længere klagefrist end 4 uger. Påbud dog fastholdt, da påbud om psykisk arbejdsmiljø udløser krav om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver 
 • Sag nr. 11 Ophævelse af påbud om sikkerhedsforanstaltning ved skorstensfejning, fordi Arbejdstilsynet ikke konkret begrundede fare for nedstyrtning
 • Sag nr. 12 Hjemvisning af påbud om at sikre ansatte mod dårlige arbejdsstillinger og bevægelser på et lager
 • Sag nr. 13 Ophævelse af påbud om undersøgelse af den daglige løftemængde
 • Sag nr. 14 Påbud om at bilværksted skulle etablere rumventilation
 • Sag nr. 15 Strakspåbud om at træffe effektive foranstaltninger mod nedstyrtning efter arbejdsulykke
 • Sag nr. 16 Påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver med forebyggende sigte
 • Sag nr. 17 Krav om sikkerhedsorganisation ved arbejde for kirke/menighedsråd
 • Sag nr. 18 Krav om ventilation i autolakeringsværksted, hvor der spartles med et styrenholdigt produkt
 • Sag nr. 19 Påbud om etablering af kontrolanordning på emhætter i hjemkundskabslokale

Lov om røgfri miljøer

 • Sag nr. 1 Krav om udarbejdelse af rygepolitik i børneinstitution
 • Sag nr. 2 Ophævelse af forbud mod rygning på pub med særskilt servering af mad i en arkade

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring