Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 4/2000

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om procesventilation, da påbuddet var ugyldigt på grund af væsentlige mangler
 • Sag nr. 2 Påbud til en virksomhed om foranstaltninger mod træk- og kuldepåvirkninger i 3 store lagerbygninger samt ved porte og ramper
 • Sag nr. 3 Påbud til hospital om, at er ikke måtte ske recirkulation af udsuget luft i forbindelse med operationer, hvor der anvendtes el-kirurgi, og hvor udsuget var placeret på el-kirurgiinstrumentet
 • Sag nr. 4 Tiltrædelse af afgørelse om, at en kranførers certifikat skulle inddrages for 1 år på grund af grov forsømmelighed
 • Sag nr. 5 Hjemvisning af påbud om oprettelse af sikkerhedsorganisation
 • Sag nr. 6 Påbud om sikkerhedsfodtøj i ferskvareterminal
 • Sag nr. 7 Hjemvisning af påbud om tilpasning af temperatur i arbejdsrum
 • Sag nr. 8 Påbud til fabrik om, at der i baderum skulle være varmt og koldt vand
 • Sag nr. 9 Ophævelse af påbud om anmeldelses- og journalpligt vedrørende containerspil på lastbil
 • Sag nr. 10 Påbud om, at ansatte beskæftiget med lastning og losning på havnekaj skulle bære advarselsklæder i klasse 3
 • Sag nr. 11 Påbud om, at udstødning fra busser i tomgang i klargøringshal skulle fjernes ved kilden
 • Sag nr. 12 Forbud mod recirkulation af udsuget luft fra bogbinderimaskine
 • Sag nr. 13 Påbud om, at en kommune skulle oprette flere sikkerhedsgrupper i hjemmeplejen
 • Sag nr. 14 Påbud om tekniske foranstaltninger samt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige arbejdsforhold i hjemmeplejen

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring