Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 3/2008

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Delvis ændring af afgørelse vedrørende påbud om unge 13-14 åriges lettere arbejde ved rengøring
 • Sag nr. 2 Ophævelse af påbud om begrænset arbejdstid i fryserum
 • Sag nr. 3 Påbud om foranstaltninger mod unødig påvirkning af fibre fra mineraluld i lofter
 • Sag nr. 4 Fristoverskridelse. Behandling af klage på grund af Arbejdstilsynets manglende reaktion på tilbagemelding
 • Sag nr. 5 Ophævelse af påbud om brug af autoriseret rådgiver på grund af manglende hjemmel
 • Sag nr. 6 Ophævelse af påbud om brug af autoriseret rådgiver på grund af manglende hjemmel
 • Sag nr. 7 Tilbagekaldelse af en række dispensationer om fravigelse af krav, ved arbejde med epoxyprodukter
 • Sag nr. 8 Afslag på dispensation fra krav om brug af ubrandbart materiale i elevatorskakt
 • Sag nr. 9 Ikke opsættende virkning ved klage over et strakspåbud - Lov om røgfri miljøer
 • Sag nr. 10 Dispensation fra krav om et månedligt eftersyn af en trappelift
 • Sag nr. 11 Påbud om sikring mod påvirkning af formaldehyddampe
 • Sag nr. 12 Påbud til en virksomhed om at sikre, at de ansatte ikke udsættes for unødig påvirkning fra udstødningsgas fra den anvendte gastruck
 • Sag nr. 13 Påbud til restaurationsvirksomhed om at foretage en undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø ved brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver 
 • Sag nr. 14 Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø på plejehjem. Politiske og økonomiske rammer fritager ikke for ansvar

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring