Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 2/2009

Lov om arbejdsmiljø – Lov om røgfri miljøer
 • Sag nr. 1 Påbud i forbindelse med uforsvarlig transport med indkøbsvogn på rulletrappe
 • Sag nr. 2 Ophævelse af påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver givet p å grundlag af flere arbejdsmiljømæssige mangler
 • Sag nr. 3 Ophævelse af påbud om at forbyde adgang for ændringer af antenne/programpakker på ikke asbestrengjort loft
 • Sag nr. 4 For sen klage over påbud om samarbejde vil blive behandlet, da spørgsmålet om samarbejde ved tømning af spånsilo fandtes principiel
 • Sag nr. 5 Fastholdelse af påbud om straks at sikre tagarbejde mod risiko for nedstyrtning, og brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, men ophævelse af krav til adgangsvej
 • Sag nr. 6 Sikring af ansatte ikke blev udsat for unødig påvirkning af udstødningsgas fra dieseldrevne varebiler i haller uden ventilation
 • Sag nr. 7 Hjemvisning af påbud om unødig påvirkning af udstødningsgasser fra gasdrevne og dieseldrevne trucks med tre-vejskatalysatorer
 • Sag nr. 8 Krav om særskilte omklædningsrum ved arbejde med isocyanat/epoxyprodukter
 • Sag nr. 9 Krav om kontrolanordning med lys og lyd på procesudsugning af melstøv
 • Sag nr. 10 Hjemvisning af sag om påbud om, en sygeplejerskes mulighed for alarmering ved udlevering af medicin til psykisk syge personer
 • Sag nr. 11 Hjemvisning af påbud med krav om udsugning ved dampstrygning
 • Sag nr. 12 Ophævelse af påbud om, at sikre tilgang af dagslys til køkkenet i en kælder, idet kompetencen ligger hos bygningsmyndighederne
 • Sag nr. 13 Afgørelse vedrørende det psykiske arbejdsmiljø på plejehjem i forbindelse med vold, trusler og chikane fra beboere
 • Sag nr. 14 Afgørelse vedrørende det psykiske arbejdsmiljø i storkøkken i forbindelse med stor arbejdsmængde og tidspres
 • Sag nr. 15 Påbud om at træffe foranstaltninger mod sundhedsfaren fra biologisk materiale og mikroorganismer ved rengøring af lastrum efter grisetransport
 • Sag nr. 16 Rygeforbud i bingohal på grund af serveringssted
 • Sag nr. 17 Forbud mod at ryge i et socialt værested uden rygekabine/rum
 • Sag nr. 18 Rygeforbud i værtshus med et sceneareal, som medregnes i serveringsarealet
 • Sag nr. 19 Rygeforbud i værtshus billardrum, som medregnes i serveringsarealet
 • Sag nr. 20 Rygeforbud på en restaurant ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen for værtshuse under 40 m2
 • Sag nr. 21 Hjemvisning af rygeforbud i privat bil, som blev benyttet i forbindelse med transport mellem arbejdsopgaver, idet det ikke var oplyst om transporten var arbejdstid

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring