Forside » Publikationer » Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 2/1999

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 2/1999

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Folketingets Ombudsmand fandt ikke grundlag for kritik af afgørelser om, at forlag uden trykkeri skulle etablere bedriftssundhedstjeneste 
  • Sag nr. 2 Etablering af foranstaltninger til beskyttelse af de ansatte mod træk og kulde
  • Sag nr. 3 Afgørelse om betaling af gebyr for elevatorbesigtigelser
  • Sag nr. 4 Ændring af afgørelse om dispensation vedrørende indretning af regnvandsbassin
  • Sag nr. 5 Afgørelse om ændring af manuel håndtering og transport af dagrenovation
  • Sag nr. 6 Afgørelse om at unødig påvirkning fra organisk støv skulle undgås ved læsning på tankbil af korn- og foderstoffer
  • Sag nr. 7 Påbud om foranstaltninger mod melstøv på et bageri
  • Sag nr. 8 Etablering af effektiv rumventilation som supplement til procesventilation på autoværksted
  • Sag nr. 9 Krav om procesudsugning med kontrolanordning ved en slibemaskine

Hent publikationen

Sidst opdateret 07.03.2014