Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 1/2005

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om etablering af dagslystilgang til arbejdspladser i et supermarked
  • Sag nr. 2 Forbud mod forkert anvendelse af teknisk hjælpemiddel, forbud vedrørende nedstyrtningsfare ved stilladsmontage og strakspåbud om manuel ophejsning af stilladsdele
  • Sag nr. 3 Forlængelse af efterkommelsesfrist ved arbejde med transport af gipsplader
  • Sag nr. 4 Påbud om, at stilladsfirma skulle sikre at læsning og aflæsning samt transport til opstillingssted blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
  • Sag nr. 5 Afslag på forlængelse af efterkommelsesfristen for indretning af pc-arbejdspladser
  • Sag nr. 6 Ophævelse af tidligere afgørelse om etablering af en effektiv procesventilation i form af punktudsugning ved offsetmaskine
  • Sag nr. 7 Ændring af Arbejdstilsynets afgørelse i forbindelse med udbyderansvar på busområdet
  • Sag nr. 8 Afgørelse om, at falsemaskiner skulle sikres mod, at personer kan komme i berøring med farlige maskindele
  • Sag nr. 9 Påbud om indretning af sandblæsningshal, så sandblæsningsarbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring