Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet – Nyhedsbrev nr. 7/2001

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Mulighed for dispensation fra kravet om sikkerhedsorganisation ved 5 ansatte eller derover
 • Sag nr. 2 Ophævelse af påbud om etablering af sikkerhedsorganisation, da der kun var 5 ansatte i virksomheden i 2 måneder hvert år
 • Sag nr. 3 Påbud til restaurant om etablering af en sikkerhedsorganisation
 • Sag nr. 4 Tiltrædelse af afslag til rengøringsvirksomhed på dispensation fra kravet om sikkerhedsorganisation, men med ændret begrundelse
 • Sag nr. 5 Ugyldig afgørelse fra Arbejdstilsynet om fastsættelse af kodenummer, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst
 • Sag nr. 6 Påbud om, at virksomhed skulle sikre de ansatte mod sundhedsskadelige påvirkninger fra svejserøg i svejsehallen
 • Sag nr. 7 Ugyldig afgørelse fra Arbejdstilsynet til restaurant om etablering af kontrolanordning på procesventilations-anlæg, da der ikke var ansatte i køkkenet
 • Sag nr. 8 Påbud overfor en kommune om, at arbejdet/plejen i et privat hjem skulle kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • Sag nr. 9 Påbud til restaurant om, at der skulle træffes effektive foranstaltninger, så færdslen på køkkengulvet kunne foregå forsvarligt uden risiko for glide- og faldulykker
 • Sag nr. 10 Påbud om, at der skulle etableres sikkerhedsforanstaltninger for arbejdet i fryserum
 • Sag nr. 11 Afgørelse om, at forlængelse af efterkommelsesfrist for kortlægning af støj og akustik ikke var rimelig
 • Sag nr. 12 Påbud til virksomhed om, at sikre at en kantpresse blev brugt på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde
 • Sag nr. 13 Ændring af afgørelse om opkrævning af gebyr i forbindelse med et kontrolbesøg i en BST

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring