Gå til indhold

Ankestyrelsen afgør flest sager om arbejdsulykker

Af de mange arbejdsskadesager, som Ankestyrelsen afgør, fylder arbejdsulykker mest. Det viser årsstatistikken 2008 om afgørelser efter arbejdsskadelovgivningen fra Ankestyrelsen.

I 2008 behandlede Ankestyrelsen 14.500 klager over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. Det største antal klager handlede om arbejdsulykker. 64 procent af alle klager var om arbejdsulykker, og 36 procent var om erhvervssygdomme.

Hver fjerde klage til Ankestyrelsen bliver omgjort

Samlet set omgjorde Ankestyrelsen 25 pct. af de klager, styrelsen modtog over afgørelser truffet af Arbejdsskadestyrelsen.

For 13 procent af klagerne ændrede Ankestyrelsen den afgørelse, som Arbejdsskadestyrelsen havde truffet. Det er en stigning på 2 procentpoints i forhold til 2007.

Ankestyrelsen sendte derudover 12 procent af klagesagerne tilbage til Arbejdsskadestyrelsen til ny sagsbehandling.

Ankestyrelsen omgjorde 30 procent af klagerne inden for arbejdsulykkeområdet og 16 procent af klagerne om erhvervssygdomme. Heri er indregnet de sager, Ankestyrelsen sendte tilbage til Arbejdsskadestyrelsen til fornyet behandling og afgørelse.

Mange ulykker og sygdomme i bestemte brancher

De fleste af Ankestyrelsens afgørelser berører personer, som arbejder eller har arbejdet inden for sundhedsvæsenet og socialområdet samt i fremstillingsvirksomheder. Lidt over en tredjedel af alle klagesagerne stammer fra disse brancher.

En tredjedel af alle afgørelser om erhvervssygdomme stammer fra fremstillingsvirksomheder, som derved udgør det største enkeltområde inden for erhvervssygdomme.

Søg selv i tallene

Alle kan søge i tallene og sammensætte statistikker på Tal fra Ankestyrelsen

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte:
Afdelingschef Merete Pantmann tlf. 333411200, mail mpa@ast.dk
Ankestyrelsens analysekontor, tlf. 33411200, mail analyse@ast.dk


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring