Gå til indhold

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

De sociale nævn afsluttede i 2003 i alt 31.127 ankesager. Der var en mindre stigning i antallet af sager på 116 i forhold til år 2002, svarende til en forøgelse på 0,4 pct.

Der blev i 2003 behandlet flest ankesager i Den Sociale Sikringsstyrelse, der afgjorde 4.080 sager for det sociale nævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner, hvilket svarer til 13 pct. af samtlige ankesager i de sociale nævn i år 2003.

Hovedparten af afgørelserne i de sociale nævn vedrørte i 2003 lov om social pension og lov om social service, hvor der blev behandlet henholdsvis 9.101 sager og 6.224 sager. Tilsammen omfattede disse lovområder omtrent halvdelen af nævnenes afgørelser i 2003 (49 pct.),

Stigning i sagsbehandlingstiden på 28 pct.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for behandling af en ankesag var 100 dage eller over 3 måneder i 2003. I 2002 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 78 dage, og der var således en stigning i sagsbehandlingstiden fra 2002 til 2003 på 22 dage (28 pct.)


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring