Gå til indhold

Anbringelsesstatistik 2008

Den offentliggjorte statistik for 2008 "Børn og unge anbragt uden for hjemmet - kommunale afgørelser" viser, at 12.346 børn og unge mellem 0 og 17 år ved udgangen af året var anbragt uden for hjemmet. 

Samme år traf kommunerne 3.497 afgørelser om, at et barn eller ung skulle anbringes uden for hjemmet. 

3.544 børn og unge flyttede til et anbringelsessted - det svarer til, at knapt 10 børn og unge dagligt anbringes uden for hjemmet. 

Dette billede har ikke ændret sig væsentligt siden 2006. 

Udsatte børn ventede kortere tid i 2008 på at flytte til anbringelsesstedet

Der går ofte under en måned, fra kommunen har truffet afgørelse om anbringelse, til barnet/den unge flytter ind på anbringelsesstedet. 

I 2008 ventede børnene i gennemsnit 18 dage på at flytte fra deres forældre, mens de i 2006 ventede 23 dage i gennemsnit. Ventetiden for frivillige anbringelser er lidt længere end ved tvangsmæssige anbringelser. 

Etnisk baggrund har indfyldelse på årsagen til at et barn anbringes

Børn og unge med anden etnisk herkomst end dansk anbringes oftere som følge af vold i hjemmet eller grove omsorgssvigt. 

For børn og unge med dansk oprindelse er det derimod oftere forældrenes misbrug, som er årsag til anbringelsen. 

Hjem til forældrene igen uden formålet er opnået

Hvert 5. barn eller ung flyttede i 2008 hjem igen, uden formålet med anbringelsen var opnået. Det er en stigning i forhold til 2007, hvor det gjaldt for hvert 6. barn. 

Der kan være flere grunde til stigningen, blandt andet, at anbringelsen ikke opfylder barnets eller den unges behov. 

Læs pressemeddelelsen her (Link Pdf) 

Statistikken kan downloades som PDF nederst på denne side


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring