Gå til indhold

Webinar om principafgørelse 8-19

Om merudgifter til fritidsaktiviteter.
Webinaret er afholdt.
Tidspunkt 25. juni 2019
12:00 13:00
Deltagere
Webinaret er primært for kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med området.
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Åbent webinar primært for kommunale sagsbehandlere om vores principafgørelse 8-19 om merudgifter til fritidsaktiviteter.
Grundet tekniske omstændigheder er dette webinar desværre ikke blevet optaget.

Indhold

Webinaret gjorde med udgangspunkt i principafgørelsen rede for, hvordan man skal tilgå en sag om merudgifter til fritidsaktiviteter. Herunder snitfladerne til træning og behandling. Samt hvilken betydning det har, at der er tale om eliteidræt.

Der blev også fortalt om Ankestyrelsens igangværende arbejde om kortlægning af principafgørelser.

Deltagernes forberedelse

Vi forventer, at du har læst vores principafgørelse 8-19 inden webinaret.

Søg efter principafgørelsen i vores database her

Underviser
Jurist i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.

Form og rammer for webinarer

Det foregår live

Webinarer er en del af Ankestyrelsens praksiskoordinering, hvor vi tilbyder en nem, hurtig og effektiv formidling af vores praksis med det formål at understøtte, at borgerne får den rigtige afgørelse i 1. instans.
Under webinarerne er der forskellige former for deltagerinvolvering, fx spørgsmål og svar.

Mulighed for at se eller gense webinaret

Webinarer er online undervisning, og i de fleste tilfælde lægger vi en film af webinaret på ast.dk.
Webinar-film kan som udgangspunkt ses online i tre måneder.

Webinarer er mundtlig formidling af forskellige emner

Webinarerne tager bl.a. afsæt i principmeddelelser og praksisundersøgelser, hvor Ankestyrelsen vurderer, at sagsbehandlere i kommunerne og andre instanser kan have glæde af en mundtlig formidling af et emne.
Sagsbehandlerne skal altid tage afsæt i den lovgivning og praksis, som er basis for det enkelte webinar, når de i det daglige skal vurdere og afgøre konkrete sager.

Deling og dialog

Hvis et oplæg eller svar i webinaret deles eller anvendes til dialog, skal oplægget eller svaret bringes i sin helhed.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring