Det sociale område

Webinarer inden for det sociale område
08 dec 2020

Webinar om personkredsvurderingen i sager om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Webinaret er afholdt.
Online via Adobe Connect - mail med link sendes

Webinaret vil efter en kort gennemgang af lovgrundlaget tage sit udgangspunkt i flere cases med fokus på de forskellige aspekter, der gør sig gældende i vurderingen af, om en borger er inden for personkredsen for de handikapkompenserende ydelser.

16 sep 2020

Webinar om Ankestyrelsens principmeddelelse 21-18 om socialpædagogisk støtte

Webinaret er afholdt.

Webinaret vil med udgangspunkt i principmeddelelsen redegøre for kriterierne ved vurderingen af, om borgeren har de boligmæssige rammer, der er nødvendige for at kunne modtage socialpædagogisk støtte.

25 jun 2019

Webinar om principafgørelse 8-19

Webinaret er afholdt.

Om merudgifter til fritidsaktiviteter.

20 jun 2019

Webinar om principafgørelserne 10-19 og 11-19

Webinaret er afholdt.

Om personlig/praktisk hjælp versus socialpædagogisk støtte og praktisk hjælp til madlavning versus madserviceordning.

28 mar 2019

Prøve-webinar om praksisundersøgelse

Webinaret er afholdt
online

Om Ankestyrelsens undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 14.07.2020

Sidst opdateret 14.07.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring