Gå til indhold

Det sociale område

Webinarer inden for det sociale område
08 dec 2020

Webinar om personkredsvurderingen i sager om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Webinaret er afholdt.
Online via Adobe Connect - mail med link sendes

Webinaret vil efter en kort gennemgang af lovgrundlaget tage sit udgangspunkt i flere cases med fokus på de forskellige aspekter, der gør sig gældende i vurderingen af, om en borger er inden for personkredsen for de handikapkompenserende ydelser.

16 sep 2020

Webinar om Ankestyrelsens principmeddelelse 21-18 om socialpædagogisk støtte

Webinaret er afholdt.

Webinaret vil med udgangspunkt i principmeddelelsen redegøre for kriterierne ved vurderingen af, om borgeren har de boligmæssige rammer, der er nødvendige for at kunne modtage socialpædagogisk støtte.

25 jun 2019

Webinar om principafgørelse 8-19

Webinaret er afholdt.

Om merudgifter til fritidsaktiviteter.

20 jun 2019

Webinar om principafgørelserne 10-19 og 11-19

Webinaret er afholdt.

Om personlig/praktisk hjælp versus socialpædagogisk støtte og praktisk hjælp til madlavning versus madserviceordning.

28 mar 2019

Prøve-webinar om praksisundersøgelse

Webinaret er afholdt
online

Om Ankestyrelsens undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance

Sidst opdateret 14.07.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring