Gå til indhold

Webinar om principmeddelelse 102-16

Når en borger udebliver fra et tilbud eller en samtale, skal kommunen afklare, om borgeren har haft en rimelig grund til at udeblive.
Webinaret er afholdt.
Tidspunkt 9. marts 2020
10:30 11:30
Deltagere
Webinaret er for kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med reglerne om sanktioner efter aktivloven.
Kursusnummer web_e2001
Tilmeldingsfrist 3. marts 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Hvad skal en kommune gøre, når en borger  udebliver fra et tilbud eller en samtale? Med udgangspunkt i principmeddelelse 102-16 ser vi nærmere på en kommunes oplysningspligt, når en borger udebliver fra en samtale eller et tilbud -  og borgeren oplyser, at det skyldes sygdom.

Formål og læringsmål

Webinaret giver dig  en forståelse af, hvordan kommunen skal fortsætte med at oplyse sagen, indtil der er tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om borgeren var syg og dermed havde en rimelig grund til udeblivelsen, når  borgeren oplyser, at det skyldes sygdom. Vi kommer ikke ind på problemstillingen om, hvornår der kan gives en sanktion, men alene hvordan sagen skal oplyses.

Forberedelse

Du skal læse principmeddelelse 102-16 inden webinaret. Principmeddelelsen findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186968

Vi forventer, at du deltager aktivt og gerne stiller spørgsmål, og at det kun er dig, der ser med fra din skærm.

OBS! Hvis du allerede nu har et spørgsmål til principmeddelelsen, må du meget gerne skrive spørgsmålet, når du tilmelder dig.

Det vil også være muligt at stille spørgsmål under webinaret. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret under webinaret.

Form og rammer for webinarer

Det foregår live

Webinarer er en del af Ankestyrelsens praksiskoordinering, hvor vi tilbyder en nem, hurtig og effektiv formidling af vores praksis med det formål at understøtte, at borgerne får den rigtige afgørelse i 1. instans.
Under webinarerne er der forskellige former for deltagerinvolvering, fx spørgsmål og svar.

Mulighed for at se eller gense webinaret

Webinarer er online undervisning, og i de fleste tilfælde lægger vi en film af webinaret på ast.dk.
Webinar-film kan som udgangspunkt ses online i tre måneder.

Webinarer er mundtlig formidling af forskellige emner

Webinarerne tager bl.a. afsæt i principmeddelelser og praksisundersøgelser, hvor Ankestyrelsen vurderer, at sagsbehandlere i kommunerne og andre instanser kan have glæde af en mundtlig formidling af et emne.
Sagsbehandlerne skal altid tage afsæt i den lovgivning og praksis, som er basis for det enkelte webinar, når de i det daglige skal vurdere og afgøre konkrete sager.

Deling og dialog

Hvis et oplæg eller svar i webinaret deles eller anvendes til dialog, skal oplægget eller svaret bringes i sin helhed.

Sidst opdateret 22.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring