Gå til indhold

Webinar om principafgørelse 38-19

Om revalidering og ophør af revalideringsydelse.
Webinaret er afholdt.
Tidspunkt 29. august 2019
10:00 11:00
Deltagere
Webinaret er primært for kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med området.
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Åbent webinar primært for kommunale sagsbehandlere om vores principafgørelse 38-19 om revalidering og ophør af revalideringsydelse.

Principafgørelsen ændrer Ankestyrelsens praksis på området og fastslår, at udbetaling af revalideringsydelse først kan stoppes, så sidste dato for udbetaling er datoen for kommunens afgørelse.  Den nye praksis handler mere præcist om, at udbetaling af revalideringsydelse først kan standses, når der er truffet en gyldig afgørelse, selvom revalidenden allerede på et tidligere tidspunkt ikke følger ”Min plan”.

Det bemærkes, at Ankestyrelsen med principmeddelelse 38-19 alene har fastlagt. at kommunen skal træffe afgørelse om ophør af udbetaling af revalideringsydelse i de tilfælde, hvor revalidenden ikke følger "Min plan". Ankestyrelsen har ikke principielt taget stilling til. hvorvidt der er krav om, at kommunen skal træffe afgørelse om ophør af revalideringsydelse, når borgeren som planlagt har gennemført "Min plan".

Indhold

Webinaret består at korte oplæg om hovedpointerne i principafgørelsen, samt besvarelse af spørgsmål fra deltagerne. 

Deltagernes forberedelse

Vi forventer, at du har læst vores principafgørelse 38-19 inden webinaret.

Søg efter principafgørelsen i vores database her

Underviser
Jurist i Ankestyrelsen med omfattende viden om området.

Form og rammer for webinarer

Det foregår live

Webinarer er en del af Ankestyrelsens praksiskoordinering, hvor vi tilbyder en nem, hurtig og effektiv formidling af vores praksis med det formål at understøtte, at borgerne får den rigtige afgørelse i 1. instans.
Under webinarerne er der forskellige former for deltagerinvolvering, fx spørgsmål og svar.

Mulighed for at se eller gense webinaret

Webinarer er online undervisning, og i de fleste tilfælde lægger vi en film af webinaret på ast.dk.
Webinar-film kan som udgangspunkt ses online i tre måneder.

Webinarer er mundtlig formidling af forskellige emner

Webinarerne tager bl.a. afsæt i principmeddelelser og praksisundersøgelser, hvor Ankestyrelsen vurderer, at sagsbehandlere i kommunerne og andre instanser kan have glæde af en mundtlig formidling af et emne.
Sagsbehandlerne skal altid tage afsæt i den lovgivning og praksis, som er basis for det enkelte webinar, når de i det daglige skal vurdere og afgøre konkrete sager.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring