Gå til indhold

Webinar om det nye ulykkesbegreb #1

Webinaret handler om det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager, som trådte i kraft den 1. januar 2020. Vi tager udgangspunkt i den nyeste praksis fra Ankestyrelsen på ulykkesområdet.
Webinaret er afholdt.
Tidspunkt 28. januar 2021
10:00 11:00
Deltagere
Webinaret er for faglige ledere og sagsbehandlere, som beskæftiger sig med området.
Max deltagerantal 90
Kursusnummer web_e2022
Pris Gratis
Tilmeldingsfrist 18. januar 2021
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Se eller Gense webinar

Se slides fra webinar

Spørgsmål og svar fra webinar

Webinaret handler om det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager, som trådte i kraft den 1. januar 2020.
Vi tager udgangspunkt i den nyeste praksis fra Ankestyrelsen på ulykkesområdet og fokuserer primært på, hvornår en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at arbejdsskademyndighederne kan vurdere, om en skade udgør en personskade i arbejdsskadesikringslovens forstand i henhold til det nye ulykkesbegreb.

Formål og læringsmål

Formålet med webinaret er, at deltagerne får viden om Ankestyrelsens nyeste praksis vedrørende det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager.

Form og rammer for webinarer
Det foregår live

Webinarer er en del af Ankestyrelsens praksiskoordinering, hvor vi tilbyder en nem, hurtig og effektiv formidling af vores praksis med det formål at understøtte, at borgerne får den rigtige afgørelse i 1. instans.
Under webinarerne er der forskellige former for deltagerinvolvering, fx spørgsmål og svar.

Mulighed for at se eller gense webinaret

Webinarer er online undervisning, og i de fleste tilfælde lægger vi en film af webinaret på ast.dk.
Webinar-film kan som udgangspunkt ses online i tre måneder.

Webinarer er mundtlig formidling af forskellige emner

Webinarerne tager bl.a. afsæt i principmeddelelser og praksisundersøgelser, hvor Ankestyrelsen vurderer, at sagsbehandlere i kommunerne og andre instanser kan have glæde af en mundtlig formidling af et emne.
Sagsbehandlerne skal altid tage afsæt i den lovgivning og praksis, som er basis for det enkelte webinar, når de i det daglige skal vurdere og afgøre konkrete sager.

Deling og dialog

Hvis et oplæg eller svar i webinaret deles eller anvendes til dialog, skal oplægget eller svaret bringes i sin helhed.

Sidst opdateret 22.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring