Gå til indhold

Webinar om lungekræft og fradrag for tobaksrygning

Gennemgang af principmeddelelse 41-19.
Webinaret er afholdt.
Tidspunkt 11. december 2019
10:30 11:30
Deltagere
Webinaret er primært for medarbejdere i fagforeninger, advokater og sagsbehandlere i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol.
Kursusnummer web_e1910
Tilmeldingsfrist 9. december 2019
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Ankestyrelsen har i sommeren 2019 behandlet en sag principielt for at afklare, om der er grundlag for at foretage fradrag for tobaksrygning i sager om anerkendt lungekræft. I sagen var der tale om kombineret arbejdsmæssig belastning i form af svejserøg og asbest (principmeddelelse 41-19).

Webinaret vil blandt andet dreje sig om betydningen af den erhvervsmæssige påvirkning i forhold til vurderingen af, om der er grundlag for at foretage fradrag som følge af tobaksrygning. Principafgørelse 41-19 vil blive gennemgået og forskellene mellem den og Højesterets dom af den 11. december 2015 (U2016.1149H - meldt ud som principmeddelelse 4-16) vil i den forbindelse også blive gennemgået.

Formål

Formålet med webinaret er at forklare principmeddelelse 41-19 og baggrunden for den, samt at klæde partsrepræsentanter og sagsbehandlere i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol på i forhold til, hvornår der kan foretages fradrag for rygning i godtgørelsen for varigt mén.

Forberedelse

Det forudsættes, at man har læst principmeddelelse 41-19 inden webinaret. Du kan finde den her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209742

Man kan med fordel også læse Højesterets dom i U2016-1149H. Hvis man ikke har adgang til dommen, kan man læse principmeddelelse 4-16, som vi har meldt ud på baggrund af dommen, og som du kan finde her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=178930

Under webinaret forventes det, at du deltager aktivt fra egen skærm.

Hvis du allerede nu har et spørgsmål til principmeddelelsen, må du meget gerne skrive spørgsmålet, når du tilmelder dig.

Form og rammer for webinarer

Det foregår live

Webinarer er en del af Ankestyrelsens praksiskoordinering, hvor vi tilbyder en nem, hurtig og effektiv formidling af vores praksis med det formål at understøtte, at borgerne får den rigtige afgørelse i 1. instans. 
Under webinarerne er der forskellige former for deltagerinvolvering, fx spørgsmål og svar.

Mulighed for at se eller gense webinaret

Webinarer er online undervisning, og i de fleste tilfælde lægger vi en film af webinaret på ast.dk.
Webinar-film kan som udgangspunkt ses online i tre måneder.

Webinarer er mundtlig formidling af forskellige emner

Webinarerne tager bl.a. afsæt i principmeddelelser og praksisundersøgelser, hvor Ankestyrelsen vurderer, at sagsbehandlere i kommunerne og andre instanser kan have glæde af en mundtlig formidling af et emne. 
Sagsbehandlerne skal altid tage afsæt i den lovgivning og praksis, som er basis for det enkelte webinar, når de i det daglige skal vurdere og afgøre konkrete sager.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring