Afholdte dialogmøder

10 sep 2019

Dialogmøde om arbejdsskadesager i Ankestyrelsen

Ankestyrelsen, København, Teglholmsgade 3, 2450 København SV

Dialogmødet er for fagforbund, forsikringsselskaber og selvforsikrede. Der er lukket for tilmeldinger.

18 jun 2019

Dialogmøde om foreløbige afgørelser på børneområdet

Ankestyrelsen København, Teglholmsgade 3, 2450 København SV

Forbeholdt kommunale tovholdere, fagchefer og andre nøglepersoner i børne- og familieafdelingerne. Dialogmødet er afholdt.

11 jun 2019

Dialogmøde om Aktivlovens regler om formue og indtægter

Ankestyrelsen Aalborg, Nytorv 7, 2. sal, 9000 Aalborg

For kommunale tovholdere/fagkoordinatorer på kontanthjælpsområdet. Dialogmødet er afholdt.

03 jun 2019

Dialogmøde for kommuner på børne- og voksenhandicapområdet

Ankestyrelsen, Aalborg, Nytorv 7, 2. sal, 9000 Aalborg

For kommunale tovholdere og mellemledere på det specialiserede socialområde. Dialogmødet er afholdt.

28 maj 2019

Dialogmøde om Aktivlovens regler om formue og indtægter

Ankestyrelsen København, Teglholmsgade 3, 2450 København SV

For kommunale faglige ledere/fagkoordinatorer på kontanthjælpsområdet. Dialogmødet er afholdt.

21 maj 2019

Dialogmøde for kommuner på børne- og voksenhandicapområdet

Ankestyrelsen København, Teglholmsgade 3, 2450 København SV.

For kommunale tovholdere og mellemledere på det specialiserede socialområde. Dialogmødet er afholdt.

Sidst opdateret 05.06.2019