Gå til indhold

Ankestyrelsens dialogmøde for kommunerne om ændringerne pr. 1. marts 2020 i servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge

For tovholdere, fagchefer og andre nøglepersoner i børne- og familieafdelingerne i kommunerne.
Afholdt online. Varighed 1,5 time,
Tidspunkt 6. november 2020
10:00 11:30
Sted Online via Skype
Deltagere
Tovholdere, fagchefer og andre nøglepersoner i børne- og familieafdelingerne i kommunerne.
Max deltagerantal 30
Kursusnummer Dialog_2006
Pris Gratis
Tilmeldingsfrist 30. oktober 2020
E-mail, kontaktperson
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Ankestyrelsen inviterer til åbent dialogmøde om ændringerne pr. 1. marts 2020 i servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge.

Der er blandt andet tale om ændringer i kravene til en indstilling om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, begrænsning i adgangen til at få forelagt en sag for børn og unge-udvalget ved anmodning om hjemgivelse, regler i forhold til fuldbyrdelse af en afgørelse om ændring af anbringelsessted og øget beføjelse til Ankestyrelsen med hensyn til afgørelser om samvær og kontakt.

Hvem kan deltage?

Tovholdere, fagchefer og andre nøglepersoner i børne- og familieafdelingerne i kommunerne.

Vi henleder opmærksomheden på det begrænsede deltagerantal.
Der er plads til 13 deltagere. Som udgangspunkt 1 deltager pr. kommune.

Tid og sted

6. novenber 2020 kl. 10-11.30.
Skype

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er den 30. oktober 2020 klokken 12.

Sidst opdateret 10.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring