Gå til indhold

Dialogmøde om arbejdsskadesager i Ankestyrelsen

Dialogmødet er for fagforbund, forsikringsselskaber og selvforsikrede. Der er lukket for tilmeldinger.
Tidspunkt 10. september 2019
16:00 18:00
Sted Ankestyrelsen, København, Teglholmsgade 3, 2450 København SV
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal
iCal

Ankestyrelsen inviterer fagforbund, arbejdsskadeforsikringsselskaberne og de selvforsikrede arbejdsgivere  til det årlige møde om arbejdsskadesager.

Mødet finder sted tirsdag den 10. september 2019 kl. 14-16 i

Ankestyrelsens kantine i København, Teglholmsgade 3, 2450 Kbh SV.

Vi modtager gerne forslag til emner til dagsorden. Du kan skrive dem, når du tilmelder dig.

Den foreløbige dagsorden ser sådan ud:

 •  Nyt fra Ankestyrelsen generelt
  - Præsentation af væsentlige strategiske projekter, herunder øget dialog med førsteinstansen og interessenter samt nye afgørelsesopbygninger på udvalgte områder
 • Nyt fra arbejdsskadeafdelingen
  - Præsentation af arbejdet med nedbringelse af sagsbehandlingstider samt en prognose for udviklingen i dette i andet halvår 2019
  - Gennemgang af den betydning ændringerne i arbejdsskadesikringsloven pr. 1. januar 2020 har for Ankestyrelsens arbejde, samt drøftelse af evt. afledte konsekvenser for interessenter, parter og borgerne selv
 • Faglige nyheder
  - Præsentation af projekt om ophævelse og sammenskrivning af principafgørelser
  - Nye principafgørelser 2019
  - Drøftelse af om der er områder/problemstillinger som savner principafgørelser
 • Hjemtagelse af retssager anlagt ved byretterne
    - Status på anlagte retssager indtil nu i 2019
    - Status på erfaringerne med selv at føre disse sager ved            byretterne
 • Kurser og praksisformidling
    - Præsentation og drøftelse af Ankestyrelsens vifte af tilbud om praksisformidling og generelle samt særligt tilrettelagte kurser.
   - Drøftelse af hvordan relevans og udbytte opleves
 • Evt. 

Hvis I har spørgsmål til mødet, kan I kontakte specialkonsulent Helene Steen, Arbejdsskade 3 på telefonnr. 6189 7388, eller e-mail hno@ast.dk

Praktiske oplysninger

Nærmeste S-togstation er Sydhavn St. Vi har et begrænset antal parkeringspladser foran Ankestyrelsen og lidt flere bagved. Husk at hente en parkeringsbillet i receptionen.

Tilmeldingsfrist:

26. august 2019.

Tilmelding:

Du kan kun tilmelde én person ad gangen. Er I flere fra samme arbejdsplads, som ønsker at tilmelde jer, skal I udfylde en formular pr. person.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring