Gå til indhold

Hvad kan en kommune få ud af Ankestyrelsens længerevarende læringsforløb?

Ankestyrelsen behandler klagesager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet. Som en del af Ankestyrelsens praksiskoordinerende arbejde, tilbyder vi blandt andet længerevarende læringsforløb til kommunerne. Aktuelt er vi ved at afslutte et læringsforløb i Favrskov Kommune.

Af fuldmægtig Ane Diernæs

Hvert år behandler Ankestyrelsen cirka 55.000 klagesager. Vi bruger data og viden fra de sager til at styrke kvaliteten af førsteinstansernes afgørelser. Det gør vi blandt andet ved at fastlægge praksis i principmeddelelser og ved målrettede læringsforløb i kommunerne. Arbejdet med at sikre en ensartet og korrekt sagsbehandling af borgernes sager landet over kalder vi praksiskoordinering.

Ankestyrelsen har ansvaret for at koordinere kommunernes praksis på social- og beskæftigelsesområdet. En af vores praksiskoordinerende aktiviteter er længerevarende læringsforløb.

Et længerevarende læringsforløb er et særligt skræddersyet forløb til kommuner, der henvender sig til os. Vi har tilbudt længerevarende læringsforløb siden 2018. 

Formålet, tilrettelæggelsen og indholdet af et længerevarende læringsforløb

Formålet med et længerevarende læringsforløb er at styrke kommunernes juridiske sagsbehandling på et afgrænset område.

Et læringsforløb giver desuden Ankestyrelsen vigtig og brugbar viden. Vi får et kig ind i maskinrummet hos kommunen og et indgående kendskab til kommunens hverdag og de udfordringer og styrker, som kommunen har i sagsbehandlingen.

Det kan vi tage med os videre i samarbejdet med andre kommuner. Dermed kan et læringsforløb bidrage til Ankestyrelsens vigtige arbejde med at skabe et grundlag for, at borgere får en rigtig afgørelse i første instans.

Længerevarende læringsforløb tilrettelægges sammen med den enkelte kommune og skræddersyes ud fra kommunens konkrete behov. Forløbet kan vare et til to år afhængigt af kommunens mål og ønsker for forløbet.

Alle dele af forløbet er baseret på Ankestyrelsens juridiske praksis. Forløbet indeholder blandt andet en juridisk gennemgang af et antal sager og sparring med sagsbehandlere samt rapportskrivning.

De afgørelser, som vi gennemgår og yder sparring omkring, er udelukkende afgørelser, der ikke er påklaget til Ankestyrelsen, og hvor klagefristen er udløbet.

Desuden indeholder forløbet også undervisning. Undervisningen kan være inden for konkrete sagsområder, men kan også være om mere generelle forvaltningsretlige problemstillinger.

Afsluttede og igangværende forløb

Ankestyrelsen er netop ved at afslutte et længerevarende læringsforløb i Favrskov Kommune på børnehandicapområdet.

Baggrunden for forløbet er, at Favrskov Kommune ønskede at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet, da kommunen havde udfordringer med antallet af afgørelser, der blev hjemvist, ændret eller ophævet i Ankestyrelsen.

Favrskov Kommune tog derfor kontakt til Ankestyrelsen med henblik på at igangsætte et læringsforløb. Favrskov Kommune valgte, at forløbet skulle omhandle sager om merudgifter efter § 41 i lov om social service, tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service og målgruppevurderinger efter samme bestemmelser.

Ankestyrelsen er netop gået i gang med et længerevarende læringsforløb i Esbjerg Kommune på tilsvarende områder.

Hvis man ønsker at høre mere om eller bestille et læringsforløb, så kan man skrive til Ankestyrelsen på ast@ast.dk.

Sidst opdateret 03.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring