Sammenhængen mellem kurserne i 2020 om ulykkesbegrebet i arbejdsskadesager

Ankestyrelsen tilbyder i 2020 tre forskellige kurser om ulykkesbegrebet i arbejdsskadesager. Der er et grundlæggende kursus, et temakursus om psykiske arbejdsskader (som omfatter både ulykker og erhvervssygdomme) og et temakursus om det nye ulykkesbegreb. Der vil være visse overlap i indholdet af kurserne.

Ulykkesbegrebet i arbejdsskadesager - og krav til anerkendelse

Det grundlæggende kursus om ulykkesbegrebet i arbejdsskadesager  - og krav til anerkendelse er for dig, der gerne vil lære mere om, hvornår arbejdsskader kan anerkendes, og hvordan ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringslovens § 6 forstås. Der er nye regler på området fra 1. januar 2020. Der er tale om et grundlæggende kursus, som udbydes løbende.. Du kan se og tilmelde dig kurset på nedenstående link:

26. november 2020 i Horsens

Temakurser

Hvis du ønsker en mere specifik viden om henholdsvis psykiske arbejdsskader eller det nye ulykkesbegreb, som gælder for arbejdsskader efter 1. januar 2020, kan vi henvise til vores temakurser herom:

Det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesager

Temakurset om det nye ulykkesbegreb, som gælder for ulykker sket fra den 1. januar 2020, giver en grundlæggende forståelse og viden om Ankestyrelsens aktuelle administrative praksis, så du er fagligt opdateret med nyeste viden.  Du kan se og tilmelde dig kurserne på nedenstående links:

12. november 2020 i Horsens

19. november 2020 i København

Det er et temakursus, og vi forudsætter derfor, at du har en basisviden om arbejdsskader. Vi kan i den forbindelse henvise til vores betalingskursus: Ulykkesbegrebet i arbejdsskadesager - og krav til anerkendelse.

Temakursus- psykiske arbejdsskader

Hvis du er særligt interesseret i psykiske arbejdsskader, kan vi henvise til vores betalingskursus, Temakursus – psykiske arbejdsskader, som du kan se og tilmelde dig på nedenstående links.

18. november 2020 i København

25. november 2020 i Horsens

På dette temakursus får du en grundlæggende forståelse for elementerne i en psykisk arbejdsskadesag og viden om Ankestyrelsens aktuelle administrative praksis og om den nyeste retspraksis. Du lærer om både ulykker og erhvervssygdomme. Vi forudsætter også her, at du har en basisviden om arbejdsskader. Vi kan i den forbindelse henvise til vores betalingskursus: Ulykkesbegrebet i arbejdsskadesager - og krav til anerkendelse.

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 01/07 2020

Sidst opdateret 01/07 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring