Gå til indhold

Handelsbetingelser

Her finder du Ankestyrelsens handelsbetingelser gældende for kurser i 2022.

Ankestyrelsens almindelige forretningsbetingelser

Ved tilmelding til Ankestyrelsens åbne kurser, hvad enten det er et kursus med fysisk fremmøde eller et kursus, der afvikles online gælder følgende vilkår:

Tilmelding:
Tilmelding til et kursus er bindende fra det tidspunkt du tilmelder dig. Tilmeldingsfristen er 30 dage før kursusstart. Hvis der fortsat er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, og der er nok tilmeldte til, at kurset bliver gennemført, kan tilmeldingsfristen blive udvidet til 7 dage før kursusstart.

Tilmelding til et kursus kan alene ske via Ankestyrelsens kursuskatalog.

Afmelding:
Tilmeldte kurser kan ikke afmeldes. Du kan dog altid gebyrfrit overdrage din plads til en anden, forudsat denne person overholder eventuelle krav for optagelse på kurset. Overdragelse skal meddeles til ast@ast.dk, att. Kursusadministration inden første kursusdag. I den forbindelse skal du oplyse: kursets navn samt den nye deltagers navn og e-mail.

Kursusafgiften dækker:
Udover undervisning og elektronisk kursusmateriale dækker kursusafgiften forplejning i form af morgenmad, frokost og kaffe/te om eftermiddagen i forbindelse med heldagskurser med fysisk tilstedeværelse.

Kursusafgiften dækker ikke:
Eventuel overnatning og transport.

Forbehold:
For at du som deltager skal få maksimalt udbytte af vores kurser, er deltagerantallet begrænset på alle Ankestyrelsens kurser. Vi forbeholder os dog retten til at aflyse et kursus, hvis der er for få deltagere.

Vi forbeholder os retten til at udskifte en annonceret underviser med en anden underviser med samme kompetencer.

Vi forbeholder os retten til at ændre kursussted indenfor en radius af 30 km fra det i kursuskalenderen angivne kursussted.

Vi forbeholder os retten til at  gennemføre kurset som et online/virtuelt kursus uden fysisk fremmøde., hvis vi vurderer, at det måtte være hensigtsmæssigt, f.eks. som følge af pludseligt opstået sygdom blandt undervisere, pludselig aflysning fra udbydere af lokaler, anbefalinger eller påbud fra myndigheder mod forsamling af et større antal personer.

Såfremt dit kursus med fysisk fremmøde i stedet gennemføres som et online/virtuelt kursus vil du selvfølgelig blive faktureret svarende til vores pris for et onlinekursus.

Covid-19:
Hvis du skal deltage i et kursus,  som bliver afholdt fysisk, kan du trygt deltage. På de undervisnings- og konferencesteder, vi benytter, følger vi sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne nøje.

Hvis dit kursus bliver omlagt til at foregå online/virtuelt, får du direkte besked om dette via mail senest 3 hverdage før kursusstart.

Betaling/fakturering:
Din arbejdsplads får en elektronisk faktura. Derfor er det vigtigt, at du oplyser arbejdspladsens EAN-nr og CVR-nr ved din elektroniske tilmelding på vores hjemmeside.

Priser fritaget for moms:
Heldagskursus med fysisk fremmøde: 2.900,00kr.

½ dags kursus med fysisk fremmøde: 1.750,00 kr.

Heldags onlinekursus: 1.995,00 kr.

½ dags onlinekursus: 1.250,00 kr.

Sidst opdateret 15.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring