Kurser for kommuner på det frivillige børneområde

Ankestyrelsen udbyder fra 2019 et begrænset antal kurser indenfor det frivillige børneområde.

Kurset er for kommuner, og Ankestyrelsen kommer på besøg for at undervise op til 30 deltagere.

Temaet for kurset kan for eksempel være:

  • Børnefaglige undersøgelser
  • Forebyggende indsats efter § 11
  • Forhold under anbringelsen
  • Samvær
  • Forældrepålæg.

Kommunen kan også selv komme med forslag til indhold til kurser indenfor det frivillige børneområde.

Praktiske oplysninger:

Kommunen stiller selv lokaler og AV-udstyr til rådighed og sørger for forplejning.

Undervisningen varer tre timer. Enten fra kl. 9-12 eller fra kl. 13-16.
Prisen for kurset er 18.000 kroner, som dækker undervisning med to undervisere, undervisningsmateriale og transportudgifter for underviserne.

Vi udbyder to kurser hvert kvartal og fordeler dem efter først-til-mølle-princippet.

Hvis du ønsker at bestille en kursusdag, så skriv til Ankestyrelsens Kursussekretariat på

Så kontakter vi jer for at planlægge dagen.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 11/04 2019

Sidst opdateret 11/04 2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk