Tilmelding til kursus om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste